Paginabegin

Disclaimer voor www.makerpoint.nl

MakerPoint B.V. (Kamer van Koophandel: 59073667), hierna te noemen MakerPoint, verleent u hierbij toegang tot www.makerpoint.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
MakerPoint behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

MakerPoint spant zich in om de inhoud van www.makerpoint.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.makerpoint aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MakerPoint.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.makerpoint.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met MakerPoint.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.makerpoint.nl. MakerPoint oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail of telefoon.
Voor op www.makerpoint.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MakerPoint nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MakerPoint en haar licentiegevers en bezoekers.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Disclaimer voor www.makerpoint.nl

MakerPoint B.V. (Kamer van Koophandel: 59073667), hierna te noemen MakerPoint, verleent u hierbij toegang tot www.makerpoint.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
MakerPoint behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

MakerPoint spant zich in om de inhoud van www.makerpoint.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.makerpoint aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MakerPoint.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.makerpoint.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met MakerPoint.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.makerpoint.nl. MakerPoint oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail of telefoon.
Voor op www.makerpoint.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MakerPoint nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MakerPoint en haar licentiegevers en bezoekers.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.