Top of the page

Design for Additive Manufacturing

Friday, 28 May 2021
Ontwerp optimalisatie voor 3D printen, heel belangrijk! Op de foto kun je zien wat er kan gebeuren als een ontwerp niet aansluit op de materiaaleigenschappen: deze print in ABS is te veel kromgetrokken (eigenschap van ABS) waardoor de dunne, zwevende wand is losgekomen van de support. In dit geval niet rampzalig, maar de 'fit' van het onderdeel is nu niet meer optimaal. Lees hier onder meer over wat ontwerpen voor 3D printen, Design for Additive Manufacturing genoemd, precies inhoudt.
Bij Design for Additive Manufacturing (DfAM) wordt altijd rekening gehouden met drie factoren:

  1. De printer en printtechniek: Iedere techniek heeft andere ontwerpregels, denk aan wanddiktes, detailgrootte, oriëntatie, openingen en wel of geen support (SLS vs. FDM bijvoorbeeld). Niet alleen de techniek, maar ook de specifieke printer heeft zijn eigen regels: Een SLA print voor de Form 3 heeft soms nét andere eisen dan bij zijn grotere broer de Form 3L.
  2. Het materiaal: Materialen kunnen qua printgedrag flink van elkaar afwijken. Zo kan bijvoorbeeld een glasgevuld materiaal veel sterker zijn, maar ook brozer bij dunne wandjes. Flexibele materialen reageren vaak anders op support dan stijve materialen. En, zoals in het voorbeeld, zijn sommige materialen gevoeliger voor warping dan andere.
  3. De toepassing: Hoe de print later gebruikt gaat worden, kan veel invloed hebben op de optimale vorm. De krachten die later op een onderdeel komen te staan moeten in de oriëntatie worden meegenomen, zeker bij sterk anisotrope prints zoals die met fiber reïnforced materialen. De sterkte van deze prints verschilt namelijk flink per printrichting. Denk hierbij ook aan kleine details zoals click fingers die kunnen afbreken, wanneer ze in de verkeerde richting geprint worden. Maar ook de gladheid of detailgrootte kan beïnvloed worden door de printrichting.
Bij DfAM moet altijd gekeken worden naar de specifieke eisen per onderdeel, en moeten de verschillende opties en factoren tegen elkaar worden afgewogen om tot de beste keuze te komen. Er is geen 'one size fits all'. Inzicht in deze principe1s is belangrijk en gaat je veel helpen om het meeste uit een machine te halen.

Meer weten over DfAM? In onze trainingen leren wij jouw organisatie hoe je het meeste uit jouw 3D printer kan halen, of zelfs hoe je kan ontwerpen voor de meest gebruikte 3D printtechnieken. Neem eens contact met ons op (085-0187407 of sales@makerpoint.nl), we kijken graag met je mee wat bij jouw organisatie past.